Over CAW

Stichting CAW stelt zich ten doel om jaarlijks een kamermuziek- en lezingenserie in de Wijkplaats te produceren. Er is in de afgelopen seizoenen geexperimenteerd met een serie klassieke concerten. Hierbij is gebleken dat er voldoende publieke belangstelling is.

Voor het seizoen 2012-2013 stonden 5 concerten gepland: portretten van bekende klassieke componisten. In de concert werd piano- en kamermuziek uitgevoerd en een verhaal verteld over leven en werk van de betreffende componist. De Utrechtse schilder Gerard Nizet maakte voor ieder concert een portret voor naast de vleugel.

Wat is de Wijkplaats?

De Wijkplaats is een laagdrempelige gastvrije ontmoetingsplek in de wijk Lombok, een veelkleurige wijk in Utrecht, waar mensen van verschillende komaf naast elkaar leven. De Wijkplaats is een uiting van het kerk- en buurtwerk in Utrecht-West en is in principe open voor alle buurtbewoners.

De doelstelling van De Wijkplaats: Het scheppen van mogelijkheden voor ontmoeting van mensen: onderling, met zichzelf en met God, tot zingeving van het leven. Present zijn, ontmoeting en dialoog zijn daarbij de sleutelwoorden

Het adres van de Wijkplaats is Joh. Camphuysstraat 101 3531 SE Utrecht

Missie en doelstellingen

Onze missie is in het gebouw de Wijkplaats culturele ontmoetingen te creëren. We willen dit doen door in eerste instantie de klassieke kamermuziekserie Componistenportretten, die in de afgelopen seizoenen met  succes is opgezet, uit te laten groeien naar een professioneel opgezet en uitgevoerde concertserie die kan rekenen op een brede belangstelling uit de wijken Lombok en Oog in Al. Vervolgens stellen we ons ten doel naast deze serie andere concert- en lezingenseries aan te bieden waarbij ook de schatten uit andere cultuurgoederen centraal zullen staan.

Ons doel is zo een concert en cultuur podium te creëren voor de wijken Lombok en Oog in Al waarbij op een laagdrempellige wijze kennisgemaakt kan worden met zowel  klassieke westerse muziek en cultuur als muziek en cultuur uit andere streken. Een wijkgericht cultuurpodium waar bewoners uit Lombok en Oog in Al zowel iets nieuws kunnen ontdekken als iets uit hun eigen cultuurgoed kunnen herkennen